Privacyverklaring en cookiebeleid

AVG privacy-statement

Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv is actief in de evenementen branche. Om offertes en facturen te kunnen maken ontvangen wij van onze “Potentiele” klanten de n.a.w. gegevens. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv neemt de privacy van de “potentiële” klanten dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan.

In dit document wordt de Privacy Policy van Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de “potentiële” klanten van Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv.
Uiteraard voldoen wij aan de gestelde eisen voor de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 1. Wie is Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv? 

 1. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis bv is de handelsnaam, statutair gevestigd te Mijdrecht (Nederland). Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv hoofdkantoor bevindt zich in Mijdrecht op Bozenhoven152, 3641 AJ en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63988208.

Artikel 2. Welke informatie verzamelt Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis bv plus geheimhoudingsplicht.

 1. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis bv verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte “Informatie” in de meest ruime zin en direct of indirect daarmee verband houdende informatie. Deze verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid betreft onder meer, maar is niet beperkt tot informatie uit de geleverde informatie zoals offertes en facturen van de Opdrachtgever, klanten en Leveranciers van de Opdrachtgever en concurrenten van de Opdrachtgever.
 2. Al onze medewerkers hebben zich online ingelezen in de basisbegrippen van de AVG.
 3. De aangeleverde gegevens blijven bewaard zo lang als dat de klant een zakelijke relatie heeft bij Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv. Deze gegevens kunnen namelijk gebruikt worden om de historische orders te controleren.
 4. De aangeleverde informatie van de “potentiële” klant wordt bij de firma Snelstart.nl (KvK Alkmaar onder nummer 37054131) in de Cloud bewaard en beveiligd middels (meerdere) wachtwoorden. Slechts administratieve werknemers van Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv hebben toegang hiertoe.
 5. Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis bv dient de veiligheid van zijn medewerkers en haar klanten te waarborgen. Er wordt in het pand gebruik gemaakt van beveiliging camera’s. De directie van Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis kan bij Nest (na inloggen met gebruikersnaam en een wachtwoord) video/audio-data opvragen. Dit gebeurd in geval van discussie, beveiligingsvragen of verzoek van aanwezige. Data kan worden afgestaan aan de aanvrager (met in achtneming AVG Horecaonderneming) maar wordt bij zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis bv en Nest vernietigd binnen 10 dagen na opname.
 6. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv heeft de voorkeur om digitaal te werken. Daarvoor zijn onze computers, telefoons, tablets, etc. altijd up-to-date beveiligd met beveiligingssoftware en bedieningssoftware.
 7. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv verzameld gegeven van google analytics en verwerkt deze gegevens om de dienstverlening te kunnen verbeteren.
 8. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv heeft van alle getoonde personen foto’s op de website toestemming gekregen van de opdrachtgever of persoon voor vertoning van de foto. Getoonde personen hebben te allen tijde de mogelijkheid om vergeten te worden of onherkenbaar gemaakt te worden. Dit kan door contact op te nemen via info@oudeparochiehuis.nl of per post. Wel verwachten wij een verzoek tot vergetelheid en ingesloten in het bericht een print van de betreffende foto.

 

Artikel 3. Voor welke doeleinden zal Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv “potentiele” klanteninformatie gebruiken?

 1. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv zal de informatie van “potentiële” klanten voor de volgende doeleinden gebruiken:

* Om met “potentiële” klanten te communiceren over Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv en (potentiële) klanten informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten, zoals updates en nieuwsberichten.

 1. Gebruik door Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv:

Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv er heeft een hekel aan spam, en gaat ervan uit dat “potentiële” klanten dat ook heeft. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv zal “potentiële” klanten dan ook slechts 1x per maand op de hoogte stellen van nieuws middels de nieuwsbrief. Mocht men geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kan men zich uitschrijven via een link welke onderin de e-mail te vinden is.

 

Artikel 4. Op welke wijze beschermt Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv persoonlijke informatie van “potentiële” klanten?

 1. Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoons- of bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle belangrijke stukken staan in ‘Clouddiensten’ zoals Google Drive en Microsoft Onedrive, Nest en Snelstart online. Alle communicatiemiddelen zijn voorzien van een geheime inlogcode.

 

Artikel 5. Doorgifte naar landen buiten de EU

 1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat (potentiële) klanten (persoons-of bedrijfs- ) gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv.

Gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt (potentiële) klanten, voor zover nodig, er mee in dat (potentiële) klanten (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Denk daarbij aan Cloud oplossingen die wereldwijd aangeboden worden.

 

Artikel 6. Kennisneming en verbetering van (potentiele) klanten gegevens

 1. Men kan als “potentiële” klanten van Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv (persoons-) gegevens altijd bekijken. Als men wil weten welke gegevens Zalenverhuur ‘t Oude Parochiehuis bv over hen heeft vastgelegd, of als men gegevens wil wijzigen of wissen, dan kan men een mail sturen naar: info@oudeparochiehuis.nl

 

Artikel 7. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?

 1. Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

 

Artikel 8. Vragen

Voor vragen kunt u zich wenden tot onze administratie: 0297-778020 of per email:
info@oudeparochiehuis.nl